GA-TE - Good Aplication To Education
Saznajte više

Sarajevo 2023.

Šesta međunarodna konferencija - „Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji“

Šesta međunarodna konferencija pod nazivom „Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji“ u organizaciji Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora „STOL“ i Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održana je u periodu od 9. do 11. juna 2023. godine. Sandra Skendžić, ambasadorka Erasmus + programa, predstavila je rezultate projekta GA-TE. Upoznala je prisutne učesnike konferencije sa prilagođenim nastavnim materijalima kao i sa aplikacijom koja prati sadržaje nastavnih materijala. Na njeno izlaganje nadovezala se Dijana Stojković koja je prikazala konkretan primer upotrebe materijala i aplikacije u radu sa učenicima iz spektra autizma. Na taj način predstavljena je metodologija izrade materijala, njihov značaj i mogućnost primene u skladu sa potencijalima naših učenika. Veliki broj učesnika bio je veoma zainteresovan da se upozna detaljnije sa načinom funkcionisanja aplikacije pa su je veoma rado instalirali na svojim uređajima nakon čega su zajedno sa članovima tima prolazili kroz lekcije i oblasti. Takođe, iskazana je velika zainteresovanost za predstojeću obuku nastavnika za primenu prilagođenog nastavnog materijala i aplikacije za učenje koju će naš tim realizovati sredim meseca juna.


Kontaktirajte nas

Pošaljite nam vaše utiske i sugestije.