GA-TE - Good Aplication To Education
Saznajte više

Obuka nastavnika

za primenu i izradu prilagođenih nastavnih materijala i upotrebu aplikacije kao podrška učenicima sa autizmom u učenju

Projektni tim OŠ "Anton Skala” je 22.06.2023. godine održao 2 online obuke pod nazivom "Obuka nastavnika za primenu i izradu prilagođenih nastavnih materijala i upotreba aplikacije kao podrška učenicima sa autizmom u učenju - „Dobre apikacije za obrazovanje“ GA-TE.

Uvodnu reč je imala direktorka OŠ "Anton Skala“, Nataša Selić Stanković, menadžerka projekta. Opšte ciljeve projekta i njegove rezultate predstavila je Marina Sparić. O polaznim osnovama i značaju prilagođenog nastavnog materijala za decu sa autizmom i intelektualnim smetnjama, govorila je Snežana Babović Dimitrijević, koordinatorka projekta. Aplikaciju GA-TE predstavio je Stefan Ranković. O primeni materijala kroz rad sa učenicima (maternji jezik, priroda i društvo, matematika) govorile su Sandra Skendžić, Dijana Stojković i Ana Kiković .

Obuci je prisustvovalo 153 nastavnika iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, kao i studenti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Prisutni su izrazili veliko zadovoljstvo zbog prisutva obuci. Naglasili su da je materijal predstavljen "sistematično, postupno, pregledno, očigledno" i da je to upravo ono što im je nedostajalo. Takođe, su svi izrazili želju za dodatnim obukama i upućeni su na akreditovani seminar koje će članice tima realizovati u naredne dve godine, a čiji sastavni deo je ova obuka.

Učesnici su pozvani da sami kreiraju materijale prema metodologiji koju smo im predstavili, a da ćemo najbolje materijale objaviti na projektnom sajtu i uvrstiti u aplikaciju.


Kontaktirajte nas

Pošaljite nam vaše utiske i sugestije.