GA-TE - Good Aplication To Education
Saznajte više

Obuka nastavnika OŠ “Anton Skala”

za primenu prilagođenog nastavnog materijala i aplikacije

Dana 21.06.2023. naš projektni tim je realizovao predviđenu obuku i radionicu u kolektivu sa nastavnicima razredne i predmetne nastave kao i stručnim saradnicima. Svi prisutni članovi su se obučili da koriste same materijale i aplikaciju, a takođe i da ih izrađuju u odnosu na specifičnosti učenika sa kojim rade.

Prethodno su im poslati i filmovi sa prikazom primene materijala i aplikacije u radu sa učenicima u okviru matematike i prirode i društva.

Popunjene su evaluacije o korisnosti materijala i aplikacije i svi prisutni su izneli mišljenje da je ovakav rezultat projekta veoma značajan za rad sa učenicima.

Za prisutne učesnike obezbeđeno je posluženje u vidu keteringa.


Kontaktirajte nas

Pošaljite nam vaše utiske i sugestije.